top of page
Vestea cea bună a lui Isus!

APOSTOLUL PAVEL NE SPUNE CE ESTE EVANGHELIA

1 Corinteni 15:1-4 – „Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi […]”

ISUS MÂNTUIEȘTE

Ioan 3:16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”

 

Ioan 3:36 „Cine crede în Fiul are viața veșnică; cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”

 

Efeseni 1:7 „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său.”

 

1 Timotei 2:5-6 „ Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită […]”

 

Faptele Apostolilor 4:12 „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

ASTĂZI ESTE ZIUA MÂNTUIRII

DACĂ MOR ASTĂZI, VOI MERGE ÎN RAI? DE CE AR AMÂNA CINEVA CEA MAI IMPORTANTĂ DECIZIE PE CARE AR PUTEA SĂ O IA VREODATĂ ÎN VIAȚA SA, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE VIAȚA VEȘNICĂ? 

 

Efeseni 2:8-9 – „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință - și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu - nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

ADMITE CĂ EȘTI UN PĂCĂTOS

AICI ESTE MOMENTUL ÎN CARE ÎNTRISTAREA DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU  DUCE LA O POCĂINȚĂ AUTENTICĂ PENTRU CĂ AM PĂCĂTUIT ÎMPOTRIVA UNUI DUMNEZEU NEPRIHĂNIT ȘI ARE LOC O SCHIMBARE A INIMII. NOI NE SCHIMBĂM MINTEA, IAR DUMNEZEU NE SCHIMBĂ INIMILE ȘI NE REGENEREAZĂ DIN INTERIOR SPRE EXTERIOR.

 

Romani 3:10 – „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.”

 

Romani 3:23 – „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.”

 

Romani 6:23 – „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” 

BAZEAZĂ-ȚI CREDINȚA PE FAPTUL CĂ ISUS HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE TALE, A FOST ÎNGROPAT ȘI CĂ DUMNEZEU L-A ÎNVIAT PE ISUS DIN MORȚI.

ACEASTA ÎNSEAMNĂ SĂ CREZI DIN TOATĂ INIMA TA CĂ ISUS HRISTOS ESTE CINE A SPUS CĂ ESTE.

 

Romani 10: 9-10 – „Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire […]”

CHEAMĂ NUMELE DOMNULUI

ACEASTA ESTE O COMUNICARE PERSONALĂ ÎNTRE TINE ȘI DOMNUL. NIMENI ALTCINEVA NU POATE PURTA ACEASTĂ CONVERSAȚIE ÎN LOCUL TĂU. DACĂ CHEMI NUMELE DOMNULUI PENTRU MÂNTUIRE, CU CREDINȚĂ, VEI FI MÂNTUIT

 

Romani 10:13 – „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

bottom of page